Danışmanlık Hizmetleri

Teklif Almak İçin Tıklayın

Danışmanlık Hizmetleri

Gayrimenkul ve makine/teçhizatınız ile ilgili projelerinize yönelik yasal, teknik ve finansal durum analizler gerçekleştiriyor; projenin geri ödeme süresi, karlılığı ve risklerini kapsayan analizler gerçekleştirip maliyet ve değer açısından beklentilerinizi karşılaması, sürdürülebilir olması ve yatırımın yapılabilirliğinin ölçülmesi, için değişken piyasa koşullarını sizlerle paylaşıyoruz.

Yatırım yapılacak bölgenin alt yapı olanaklarının irdelenmesi,

proje için alternatif bölgelerin tespiti, uygulanabilirliğinin tespiti bölgedeki resmi  kurumların yaklaşımları ve proje maliyetlerini başlangıç aşamasında bilginize sunuyoruz.

Yılların birikimi ile oluşturulmuş bilgi bankamızdaki veriler yardımıyla bölgesel analizler yapıyor, geçmiş ve gelecek değer konusunda doyurucu raporlar sunuyoruz. Yatırımınız için en doğru lokasyonu seçmenize destek oluyoruz.

Kentsel dönüşüm yasası ile hareketlenen ve gelişen gayrimenkul sektöründe

mülk sahiplerini birçok sürpriz beklemektedir  Değerleme çözümleri ile

kentsel dönüşümdeki sürprizlerinizi azaltabilirsiniz.

Proje hazırlık aşamasında yapılması gereken sadece

bazı konu başlıkları:

  • Kentsel dönüşüm proje alanına uygun modelin belirlenmesi,
  • Kentsel dönüşüm projesinin kapsamının belirlenmesi,
  • Kentsel dönüşüm alanının mülkiyet yapısının tespit edilmesi,
  • Kentsel dönüşüm alanının halihazırının güncellenmesi,
  • Kentsel dönüşüm projesinde projeye özgü demografik,
  • çevresel, ekonomik ve sosyolojik yapının incelenmesi,

Projeniz; inşaat İlerleme ve yatırım izleme danışmanlığımızın tespitleriyle, maliyet analizi, bina  alanlarının yasal ve mevcut durum analizleri, inşaat seviyesi gibi konularda düzenli şekilde takip ederek yatırımcılarınıza avantaj sağlayabilirsiniz. Bu sayede talep edilen kredilerin finansmanında fiziksel ilerlemenin  çalışma takvimine uygunluğu ve yapılan ödemelerin izlenmesi açısından, olası risklerin önüne geçebilirsiniz.

Aynı şekilde makine parkınızın veya üretim hattınızın montaj sürecinde hem seviye tespiti hem termin sürelerinin irdelenmesi, hem de montaj yöntemlerini sizin yerinize kontrol ederek raporluyoruz.

Boşanma, miras, mal paylaşımı, şirket birleşim ve ayrılıkları, ortaklık giderme gibi konularda gayrimenkullerin, taşıtların, makine ve ekipmanların değer tespitini yaparak adil paylaşım ortamları yaratıyoruz.

Vakıflara ait gayrimenkullerin alım-satım ve kira işlemleri lisanslı değerleme uzmanlarının hazırlayacakları raporlara istinaden yapılabilmektedir. Vakıflarınıza ait gayrimenkullerinizin Vakıflar Bölge Müdürlüklerindeki işlemleri için değer tespit raporları hazırlıyoruz.

Gayrimenkul ve gayrimenkul projelerindeki bütün aşamalarda, durum tespit araştırmaları yapılırken, tapu kayıtları, kadastro ve imar durumları incelenerek hukuki durumlar ve yasal prosedüre uygunluk tespit edilir, varsa problemli unsurların giderilmesi için durum tespit raporu ya da görüş raporu düzenlenerek, karşılaşılan teknik ya da hukuki sorunların analizleri yapılır.

Mevcut durumun kanunlara ve ilgili mevzuatlara aykırılıkların giderilmesi, bunların gayrimenkul değerine etkilerinin tespiti ve ülkemizdeki sistem içerisinde çözüm önerileri ortaya konulur.

Makine-ekipman ve tesislerin durum tespiti yapılırken sahada makinelerin çalışıp çalışmadığı, bakım durumu, eksik ekipmanı olup olmadığı konularında incelemeler yapılmaktadır. Ayrıca piyasa araştırmaları ve literatür taramaları sonucunda olması güncel teknoloji ile tespiti yapılan makine arasındaki teknolojik gelişim farkları da belirtilmektedir

Gayrimenkulünüz ile makine ve teçhizatınız için, piyasasında yapılacak pazar araştırmasında, güncel piyasa koşullarına göre varlıklarınızın tür ve tiplerine yönelik arz ve talep analizi, pazardaki olası değişimler ve beklentiler gibi bilgileri içeren pazar araştırmalarımızla yatırım stratejilerini geliştirebilir ve yatırımların yönünü tespit edebilirsiniz.

Yatırımın hedeflenen kar potansiyeline ulaşması için oldukça önemli ve gerekli olan en uygun gayrimenkul türü analizi, potansiyel kira, işletme ve diğer gelirlerin analizi, bölgenin nüfus yapısı ile sosyo-ekonomik gelişim analizi gibi konular tecrübeli kadrolarımızla raporlanmaktadır.

Finans kuruluşlarının teminat amacıyla fatura karşılığında kullandırmış olduğu kredilerde proforma fatura bedelinin uygunluğu yönünden kontrol çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmalar kapsamında proforma fatura karşılığı ürünün güncel peşin satış bedeli araştırılıp ofisimiz bilgi bankası ile de kontrol edilerek raporlanmaktadır.

Ayrıca yine teminat amaçlı ürünlerin proforma faturası ile uyumlu olup olmadığı, sahada kontrol edilerek gerekirse ürün üzerine finans kuruluşuna ait etiket yapıştırma çalışmaları yapılmaktadır.