Makine - Tesis Değerleme

Teklif Almak İçin Tıklayın

Makine-Tesis Değerleme

Makine Değerleme, maddi duran varlıkların belirli analizler ve yaklaşımlarla pazar değerinin belirlenmesi sürecidir. Bu çalışmalar tekil makineler için veya tesislerin tamamını kapsayan talepler şeklinde yapılabilmektedir.

Tekil makine değerlemeleri, iş makineleri,  kara-hava-deniz taşıtları veya tek başına el değiştirme imkanı olan üretim makinelerini kapsamaktadır. Tesislerin tamamını kapsayan değerlemeler ise endüstriyel tesislerde yer alan üretim hatlarını, makine ekipmanlar ile tesisatlarını ve yardımcı ekipmanları kapsamaktadır.

Söz konusu kıymetlerin değerlemesi; ekonomik ömürlerini, fiziki yıpranmalarını,

teknolojik gelişmelerini, dikkate alan özel bir değerleme türüdür. Bu nedenle bu çalışmaların özel uzmanlık, bilgi ve tecrübeye sahip kişilerce yapılması gerekmektedir.

SPK, makine ve ekipman değerlemelerini, yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme kuruluşu bünyesinde kadrolu olarak çalışan Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahibi Makine Mühendislerinin  yapabileceğine karar vermiştir. 

METAS Değerleme, bünyesinde yer alan Makine Değerleme Departmanı kadrosundaki sektörde 10 yıldan uzun süre tecrübesi olan Gayrimenkul Değerleme Lisansı sahibi Makine Mühendisleri ile hizmet vermektedir. Aşağıda listelenmiş sektörlerde tarafımızca hazırlanmış çok sayıda referans değerleme raporumuz bulunmaktadır.

• Talaşlı İmalat Sanayi

• Metal Sanayi

• Gıda Sanayi

• Tekstil Sanayi

• Kimya Sanayi

• Plastik Sanayi

• Limanlar

• Turistik Tesisler

• Enerji Sanayi (HES / GES / RES / DGKÇS vb)