Sigorta Amaçlı Değerlemeler

Teklif Almak İçin Tıklayın

Yatırım Danışmanlığı

METAS Değerleme, aynı zamanda sigorta şirketlerine hem değerleme hem de risk analizi konularında hizmet vermektedir. Bu çalışmalarda endüstriyel tesis veya konutlar için yerinde ayrıntılı şekilde tespit yapılır. Sigorta konusu bina, makine, demirbaş, elektronik cihaz veya ev eşyası için ayrı ayrı değerler belirlenir ve duruma göre tespit tarihinden itibaren 1 hafta gibi kısa sürede sigortalı ve sigortacı ile mutabakat sağlanır. 

Risk analizi çalışmalarında ise özellikle işletme körlüğünün önüne geçerek, olası maddi zararları azaltabilmek için konusunda tecrübeli mühendis kadromuzla birçok farklı sektöre özel riskler de dahil olmak üzere gözlem ve analizler yapıp olası hasar senaryoları üzerinden öneriler sunulmaktadır.

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 299. Maddesi’ne göre; Kira Sözleşmesi: “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” Kira süresi: “Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir. Diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.” denmiştir.

Gayrimenkul denildiğinde genel olarak yaşam alanı akla gelse de gayrimenkuller bir yatırım aracı olarak kullanıldıkları gibi aynı zamanda gelir getiren varlıklardır. Tüm gayrimenkul çeşitleri için kira geliri potansiyeline sahiptir. Aynı şekilde makineler için de kira değerinden bahsedilebilmektedir.

Metas Değerleme hem gayrimenkulleriniz için hem de makineleriniz için gerçekçi değerlendirmelerle kira değer tespiti yapmakta ve sizler için raporlamaktadır.

Bu çalışmalar aşağıdaki durumlarda, talebinize göre sizler için raporlanabilmektedir. 

  • Taşınmaz malın sahibi / kiralayıcı arasındaki anlaşmalarda,
  • Birleşme, mal paylaşımı, miras, intikal vb durumlarda,
  • Kurumsal firmaların yatırım portföylerinin yönetilmesinde,
  • Şirket aktiflerinin değerlendirilmesinde,
  • Yatırım potansiyellerinin irdelenmesinde,
  • Mevcut kira kontratlarının yenilenmesi, kira artış oranları ile ilgili anlaşmazlıklar